Jak si mám nachystat vlastní podklady pro zakázkové razítko s vlastním motivem?

Podklady pro zhotovení polymerového razítka

  • musí být dodány v některém z následujících formátů . ai, .pdf, .jpg, .png, .gif
  • pokud posíláte vektorové podklady nezapomeňte převést všechna písma na křivky
  • minimální výška písma pro zhotovení razítka 9pt
  • minimální tloušťka čáry pro zhotovení razítka 1pt
  • pokud posíláte podklady v .jpg, .png, .gif musí být obrázek černý na bílém podkladě a v dostatečné velikosti a kvalitě (obrázek by měl být stejně velký nebo větší než plánovaná velikost výsledného otisku razítka)

Podklady pro zhotovení překližkového razítka

  • musí být dodány ve křivkách, v některém z následujících formátů . ai, .pdf
  • vektor musí být čistý (razítko není možné vyrobit z překrývajících se vrstev a pod.)
  • minimální tloušťka čáry před zkřivkováním musí být 2mm
  • podklad musí být souvislý, aby se pak razítko nelepilo z hromádky drobných částí
  • vzhledem k tomu, že překližková razítka jsou vyráběná slepením dvou vrstev, podklad musí obsahovat také tvar podkladu na který se horní razítkovací část bude lepit